< class="topnav"> < class="container"> < class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0">
< id="slideBox" class="slideBox"> < class="bd"> < class="container bg-gray p-t-20"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="n_jobxq_l bg-white"> < class="col-xs-7"> < class="m2ndtl_t text-black">智慧城管销售经理 < class="r1">工作地点:重庆市九龙坡区福园路28号 < class="r1"> 重庆市   |   大专   |  招 1 人  |  10-28 发布  |  事业部 / 子公司 / 管理部门 < class="col-xs-5"> < class="btnbox"> 我要投简历 < class="clearfix"> < class="n_bottom"> < class="n_lx_b">

岗位职责:

销售公司自研的智慧城管系统平台、各应用子系统、智能物联部件及其它端产品;
寻找项目机会,分析需求,跟进项目,参与招投标工作,项目谈判、合同起草与签订;
维护客户关系,按时开票及回收款项。

岗位要求:

理工科或市场营销大专及以上学历,5年以上相关销售工作经验;
具有较强的市场开拓能力、跟单能力、沟通协调能力和学习能力,个人综合素质较高;
具有市政(城管)行业信息化资源或销售经验者优先录用。

工作地点:

办公地址:重庆市九龙坡区福园路28号

联系电话:023 - 400 9989

社招邮箱: cqmas2005@126.com

校招邮箱: HR@mas323695.com

< class="n_jobxq_r bg-white wow wOpacity fadeIn animated" data-wow-delay="0.3s"> < class="n_jobxq_r02">

重庆梅安森科技

< class="col-xs-12 p-b-20 p-t-20"> 股份有限公司 < class="col-xs-12 p-b-20"> 上市公司 < class="col-xs-12 p-b-20"> 100-500人 < class="col-xs-12 p-b-20"> www.cqmas.com

地理位置

< class="clearfix"> < class="n_bottom"> < class="col-xs-12 p-t-20"> 重庆市九龙坡区福园路28号 < class="col-xs-12"> < class="map-detail"> < id="mapContainer"> < class="profile" style="margin-top:-15px;display:none"> < class="profile_content">
< class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="panel-body">
< class="top wow bounce" title="回到顶部"> < class="footer wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s"> < class="footer-main"> < class="footer-menu"> < class="footer-line">股票代码323695 < class="text-center">

办公地址:重庆市九龙坡区福园路28号 联系电话:400-023-9989

版权所有:重庆梅安森科技股份有限公司 Copyright @ 2014 cqmas All Rights Reserved 备案号:渝ICP备15007590号-3 技术支持:云易蔚来科技