< class="topnav"> < class="container"> < class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0">
< id="slideBox" class="slideBox"> < class="bd"> < class="container bg-gray p-t-20"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="n_jobxq_l bg-white"> < class="col-xs-7"> < class="m2ndtl_t text-black">2020届应届生 < class="r1">工作地点:重庆市九龙坡区福园路28号 < class="r1"> 重庆市   |   大专   |  招 20 人  |  10-28 发布  |  事业部 / 子公司 / 管理部门 < class="col-xs-5"> < class="btnbox"> 我要投简历 < class="clearfix"> < class="n_bottom"> < class="n_lx_b">

岗位职责:

1、销售经理(采矿、通风、安全、机械、计算机、市场营销类);
2、运维工程师(电子、计算机、网络、自动化类);
3、产品助理(计算机类);
4、软件/硬件工程师(计算机、软件/电子、计算机、自动化类);
5、电气工程师(电气自动化);
6、资料员(档案管理、计算机类);
7、检验/检测工程师(电子、计算机、机械、通讯类)。

岗位要求:

1、无挂科记录,在校期间担任班干部者优先考虑。
2、专业基础扎实,有很强的独立思考能力。
3、勤奋踏实,吃苦耐劳,学习能力强。
4、良好的沟通表达能力及团队协作精神,
5、良好的心理素质和适应能力。
6、较强的责任心,能够善始善终地完成自己的工作任务。

工作地点:

办公地址:重庆市九龙坡区福园路28号

联系电话:023 - 400 9989

社招邮箱: HR@mas323695.com

校招邮箱: HR@mas323695.com

< class="n_jobxq_r bg-white wow wOpacity fadeIn animated" data-wow-delay="0.3s"> < class="n_jobxq_r02">

重庆梅安森科技

< class="col-xs-12 p-b-20 p-t-20"> 股份有限公司 < class="col-xs-12 p-b-20"> 上市公司 < class="col-xs-12 p-b-20"> 100-500人 < class="col-xs-12 p-b-20"> www.cqmas.com

地理位置

< class="clearfix"> < class="n_bottom"> < class="col-xs-12 p-t-20"> 重庆市九龙坡区福园路28号 < class="col-xs-12"> < class="map-detail"> < id="mapContainer"> < class="profile" style="margin-top:-15px;display:none"> < class="profile_content">
< class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="panel-body">
< class="top wow bounce" title="回到顶部"> < class="footer wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s"> < class="footer-main"> < class="footer-menu"> < class="footer-line">股票代码323695 < class="text-center">

办公地址:重庆市九龙坡区福园路28号 联系电话:400-023-9989

版权所有:重庆梅安森科技股份有限公司 Copyright @ 2014 cqmas All Rights Reserved 备案号:渝ICP备15007590号-3 技术支持:云易蔚来科技